مهمانی سیزده بدر، با چاشنی کلی خوراکی

دسته بندی : خوراکی
گروهی / فردی : افراد
 

برای سیزده بدر سال 97، با یک حلقه صمیمی از دوستانم تصمیم گرفتیم که در باغ یکی از بچه ها سور و سات ناهار رو به پا کنیم!


دیگه دوران افتادن زحمتها روی دوش یک نفر و مادر خرج شدن و دردسرهای بعدیش تمومه، دونگها رو اخ کنید ببینم! laughing 

(ekh kardan=solfidan)

 

جزییات پاداشها را بخونید. بهانه هم نیارید دیگه! wink

 

 

حرفی بود در گروه تلگرام بگید cool


دم همه هم گرم و ایشالا که خوش میگذره smile

بانی پریسا برزگر فتحی
Parisabarzegarfathi@yahoo.com
نشانی
bolvare ferdows qarb
تهران
تهران
ایران
کارزارهای بانی اینجا را کلیک کنید تا دیگر کارزارهای ساخته شده به دست این کاربر را ببینید
آمار حامیان مبلغ هنگام
عموجلال  ریال 150,000.00 2018-03-31
حسین  ریال 400,000.00 2018-03-31
خاله ملیحه  ریال 1,500,000.00 2018-03-22
فهیمه  ریال 1,500,000.00 2018-03-22
کیمیا  ریال 1,500,000.00 2018-03-22
ندا  ریال 1,500,000.00 2018-03-22
رویا  ریال 1,500,000.00 2018-03-22

س-م-ر

پایان کارزار به هنگام

س-م-ر

آغاز کارزار به هنگام

 ریال 8,050,000.00
از  ریال 8,000,000.00
0
روز مانده
100.63%
تامین مالی شده

نوع تامین مالی: پشتیبانی مالی

این کارزار در این زمان پایان می یابد: 2018-04-02

جزییات پاداشها

خجالت بکشید و ناز نکنید و بیایید

پشتیبانی مالی کردن 1000 ریال یا بیشتر


0
عدد پاداش به فروش رفته
از سفره پاک کردن معافید

پشتیبانی مالی کردن 50000 ریال یا بیشتر


0
عدد پاداش به فروش رفته
از ظرف شستن معافید

پشتیبانی مالی کردن 150000 ریال یا بیشتر


1
عدد پاداش به فروش رفته
اولویت در چرخاندن زغال قلیون

پشتیبانی مالی کردن 250000 ریال یا بیشتر


0
عدد پاداش به فروش رفته
دو دقیقه وقت اضافه در اجرای پانتومیم

پشتیبانی مالی کردن 400000 ریال یا بیشتر


1
عدد پاداش به فروش رفته
رزرو شش بل در وسطی برای خود یا دیگری

پشتیبانی مالی کردن 900000 ریال یا بیشتر


0
عدد پاداش به فروش رفته
همه موارد بالا+یک پرس غذای ویژه اگر گیاهخوارید

پشتیبانی مالی کردن 1500000 ریال یا بیشتر


5
عدد پاداش به فروش رفته
بانی

پریسا برزگر فتحی
Parisabarzegarfathi@yahoo.com
دیگر کارزارهای بانی