شاعری مریم افشار در پرده را باد کنار زد

دسته بندی : هنر
گروهی / فردی : افراد
 

چهار سال تلاشم در وادی احساس میوه داد، و سرانجام کتابم با نام "پرده را باد کنار زد" چاپ شد؛ اشعار کوتاه و چامک‌هایی که جان بر سرشان نهادم.


قلبم را چون مشتم وا میکنم و کتاب را خدمت مخاطبان گرامی عرضه می‌دارم، باشد که در چشم‌تان جلوه کند و روح‌تان را لمس کند ...


از عمق وجودم می‌خواهم کتابم خوانده شود، و به دست دوستدارانش برسد.

این صفحه برای تبلیغ چنین خواستی ساخته شده، و همچنین فروش کتاب نیز از اینجا امکان‌پذیر است.


مطابق رسم اینجا، راه‌های ارتباطی هم عنوان شده (دیگر بازتاب‌ها: 1، 2؛ همچنین اینستاگرامم)، و چشم به بازخورد اثرم در پیشگاه خوانندگان عزیز دارم.

 

بانی مریم افشار
sinadinamaryam@gmail.com
www.t.me/maryamsinadina
09354417236
نشانی
Kamalshahr - Ebtedaye bolvare shahrdari
کرج
البرز
ایران
کارزارهای بانی اینجا را کلیک کنید تا دیگر کارزارهای ساخته شده به دست این کاربر را ببینید
پشتیبانی های مالی دریافت نشد
نخستین پشتیبان باشید!

س-م-ر

پایان کارزار به هنگام

س-م-ر

آغاز کارزار به هنگام

 ریال 0.00
از  ریال 10,000,000.00
0
روز مانده
0.00%
تامین مالی شده

نوع تامین مالی: پشتیبانی مالی

این کارزار در این زمان پایان می یابد: 2019-01-27

جزییات پاداشها

چهار عدد کتاب به چهار خریدار نخست، هزینه ارسال پستی جداگانه؛ گرچه خوشحال می‌شوم در جشن امضای کتاب حضوری ببینمتان

پشتیبانی مالی کردن 80000 ریال یا بیشتر


0
عدد پاداش به فروش رفته
بهای اصلی کتاب، هزینه ارسال پستی جداگانه؛ هر کدام را با امضای خودم برایتان می‌فرستم

پشتیبانی مالی کردن 100000 ریال یا بیشتر


0
عدد پاداش به فروش رفته
ارسال چهار کتاب برای شما محدود به دوازده سفارش، هزینه ارسال پستی رایگان

پشتیبانی مالی کردن 600000 ریال یا بیشتر


0
عدد پاداش به فروش رفته
بانی

مریم افشار
sinadinamaryam@gmail.com
www.t.me/maryamsinadina
09354417236
دیگر کارزارهای بانی