توسعه خطاطی؛ فروش و نمایش

دسته بندی : هنر
گروهی / فردی : افراد
 

قدیم خطاطی میکردم، همینجور دلی برای خودم. ذوقش برام یادگار موند.

 

 

تازگی با این سایت آشنا شدم، و میخوام برای فروش کارهام و آمادگی برای شرکت در نمایشگاههای مربوطه، از این سایت استفاده کنم.

 

 

نمونه کارهایی که از پسشون برمیام را میگذارم ببینید. اگر دوست داشتید سفارش بدهید؛ منم دلگرم میشم و زمینه ای ایجاد میشه برای دست به قلم و دوات بردن دوباره smile

 

زیاده عرضی نیست ...

 

 

بانی مهرداد کریمی
karimi.mehrdad2006@yahoo.com
www.facebook.com/mehrdad.km.5
نشانی
Pasdaran
تهران
تهران
ایران
کارزارهای بانی اینجا را کلیک کنید تا دیگر کارزارهای ساخته شده به دست این کاربر را ببینید
آمار حامیان مبلغ هنگام
بهزاد نوشین روان  ریال 750,000.00 2018-04-20
ostad  ریال 1,500,000.00 2018-04-20
شهمیرزادی  ریال 750,000.00 2018-04-03

س-م-ر

پایان کارزار به هنگام

س-م-ر

آغاز کارزار به هنگام

 ریال 3,000,000.00
از  ریال 2,800,000.00
0
روز مانده
107.14%
تامین مالی شده

نوع تامین مالی: پشتیبانی مالی

این کارزار در این زمان پایان می یابد: 2018-04-20

جزییات پاداشها

ارسال نام شما روی کاغذ آ4 معمولی با خط خوش. هزینه پست جداگانه است. اگر معروف شدم ارزش این کاغذ خیلی میشه ها :))

پشتیبانی مالی کردن 350000 ریال یا بیشتر


0
عدد پاداش به فروش رفته
ارسال نام شما روی کاغذ آ4 روغنی با خط خوش. هزینه پست جداگانه است

پشتیبانی مالی کردن 750000 ریال یا بیشتر


2
عدد پاداش به فروش رفته
شعر دلخواه خود را که حداکثر بتوان روی دو برگ آ4 نوشت برایم با ایمیل بفرستید. خوشنویسی اش را انجام میدهم و برایتان ارسال میکنم. هزینه پستی رایگان

پشتیبانی مالی کردن 1500000 ریال یا بیشتر


فروخته شد

1
عدد پاداش به فروش رفته
بانی

مهرداد کریمی
karimi.mehrdad2006@yahoo.com
www.facebook.com/mehrdad.km.5
دیگر کارزارهای بانی